Phễu bán hàng và những điều doanh nghiệp kinh doanh online cần biết, lý do nên sử dụng phễu bán hàng và những lợi ích của nó đem lại cho doanh nghiệp. Thuật ngữ phễu bán hàng được sử dụng từ rất lâu về trước, đây là một công cụ nhằm đem lại hiệu quả