Hệ thống Internet marketing có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. Vậy để xây dựng một hệ thống marketing Online cần có những gì? Hiện nay, hệ thống Internet marketing là thuật ngữ không quá xa lạ đối với nhiều và các doanh nghiệp.